Home Page Image
Drogpolicy (pdf)
IKT-beskrivning
Ledningen
Likabehandlingsplan
Lokal arbetsplan
Partnerskola
PIM


PIM

PIM står för "Praktisk IT- och Mediekompetens" och i samband med att det satsas väldigt mycket pengar runt om i skolorna på teknisk utrustning såsom digitalkameror, datorer, videokameror och interaktiva skrivtavlor, så har regering beslutat att lärarna behöver friska upp sina kunskaper på detta område

Denna sida är ett hjälpmedel så att våra lärare snabbt skall komma åt det som har med PIM att göra.

 

PIMS hemsidor

http://www.pim.skolutveckling.se Här hittar hjälp till de olika uppgifterna.

http://www.pimbevis.skolverket.se Här loggar du in för att göra dina uppgifter.

http://www.pedc.se/pim/ Malmös lokala PIM tillägg (SELMA & Pednet).

http://www.multimedia.skolutveckling.se/ Multimediabyråns hemsida.

Vill du arbeta med programmen hemma?

Ladda då ner dem nu!
Tryck bara bilden för respektive program.

 

Klicka här för att ladda ner Acrobat reader

Adobe Reader behövs för att kunna läsa examinationsuppgifterna.

klicka här för att ladda ner Photofilter

Photofilter är ett program där du kan rita eller redigera bilder.

Ladda ner

Med photostory kan fina bildkollage och lägga till text och musik. Kräver att du har XP på din dator för att du skall kunna installera det.

Klicka här för att ladda ner Audacity

Med Audacity kan du redigera ljud. Ett bra program där du kan jobba i flera lager samtidigt. Används bl.a till uppgift 4.

 

 

 

 

 

 

 


.