..: Startsida
..: InternTV
..: Kurser

Välkommen till
Universitetsholmens Gymnasium

Universitetholmens Gymnasium


Innehållet på den här sidan är numera begränsat. För mer infomation om Universitetsholmens gymnasium
K L I C K A  H Ä R 
Utbildningar

Universitetsholmens Gymnasium anordnar följande gymnasieprogram:  
- El- och Energiprogrammet
- VVS- och Fastighetsprogrammet
och i gamla gymnasiet
- Energiprogrammet

- El-programmet
samt uppdragsutbildning för företag och förvaltningar.

Hösten 2011 flyttade Teknikprogrammet till Pauli gymnasium. De elever som redan går på Universitetsholmens gymnasium kommer inte att byta skola.

   M e r  i n f o r m a t i o n

Malmölogga... om skolans utbildningar får du genom att besöka Universitetsholmen på Malmö stads officiella webbplats.
Här finns också information om våra uppdragsutbildningar.